Ik vind dat we elkaars mening moeten respecteren, of vind je dat raar, laten we elkaar leren kennen.